Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

MB Ngắm công cụ

Safari

¥1,900
kích thước cm: 18.5 L x 20.5 W, x 2.5 H
về các sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Phân loại:điểm Mắt Điểm Sở
khoa học tên:Ngắm birostris
tôi:đuối

Ngắm tập được?
Vòng quanh thế giới trong nhiệt đới nước,và rạn san hô môi trường xung quanh.
Cá khổng lồ trong một trong những thứ lớn nhất.
Bơi với lớn vây ngực lên và xuống, vỗ cánh của nó sẽ di chuyển từ từ về phía trước, ăn mà sinh vật phù du dân và với tốc độ lớn nhiều lần trong một lộn nhào do đó có thể tiến hành.

#Ngắm tập #hiển thị #trang trí #động vật #hình #cửa hàng #búp bê
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.