Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

MB cá mập trắng

Safari

¥2,310

của chúng tôi

kích thước cm: 22 L x 11 W, x 8.5 H
về các sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Loại chuột mắt cá mập thành viên trong gia đình, Sở
khoa học tên:Carcharodon carcharias
anh tên:Tuyệt vời, cá mập

, cá Mập Trắng là gì?
Nam và nữ của một khả năng về thể chất, có một sự khác biệt rất lớn.
Rất mạnh mẽ rằng một con cá mập trắng, tình yêu, sự xương của một số lượng nhỏ.
Tuyệt vời trắng răng cá mập để chăm sóc, và con mồi cắn sau miễn phí điểm yếu đó chờ kỹ thuật được sử dụng.

#Cá mập trắng #hiển thị #trang trí nội thất #động vật #bức tượng nhỏ #cửa hàng #rối
Về gói
Gởi đi nước ngoài