Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

MB cá mập voi

Safari

¥2,100
kích thước cm: 23.5 L x 10.25 W, x 5.75 H
sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Phân loại:những con cá mập và mắt cá mập voi Sở
khoa học tên:Rhincodon typus
anh tên:cá Voi cá Mập,

cá mập voi được?
Là cá Mập, cá lớn nhất loài của tất cả các động tác nguy cơ ít hơn và các thợ lặn từ đạt cá phổ biến.
Đặc biệt lốm đốm mô hình cũng có một cơ thể màu xám với những đốm loại ống haori tương tự đến đây và từ tên này được đặt tên sau.
Dày nặng da đã nhấn đinh bằng chơi trở lại khác.
Cá mập răng của bạn là một hạt lúa là một thoái hóa như là sinh vật phù du và nhỏ tôm muốn húp mà còn sống.

#Cá mập voi #cá mập voi #trang trí nội thất #động vật #bức tượng nhỏ #cửa hàng #rối
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.