Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Cừu (nam)

Safari

¥1,100

của chúng tôi

kích thước 9×4×6.5 cm
sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Phân loại:móng guốc họ trâu bò
tên khoa học:nội dung bạch dương
tên tiếng anh:Cừu

cừu là gì?
Úc và New Zealand ở nhiều nơi trên thế giới chủ yếu là được nuôi dưỡng.
Sản xuất sữa được không con thú-không, ngay cả cơ thể, là nhỏ.
Đi đôi mắt và một ngang học sinh với tầm nhìn 270-320°và có một tầm nhìn rộng.
Đàn cừu 1 Đầu hoảng sợ khi các nhóm trong đường thoát.
Này, nhút nhát, nhân vật sử dụng,con chó chăn cừu với đàn corral vào.

#Cừu #hiển thị #trang trí nội thất #động vật #bức tượng nhỏ #cửa hàng #rối
Về gói
Gởi đi nước ngoài