Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Morgan ngựa

Safari

¥1,760
Kích thước cm: 11,94 L x 3,05 W x 10,54 H
Giới thiệu về sản phẩm Từ 6 tuổi trở lên
Safari. Ltd.
Thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy gần gũi với động vật trong khi chơi.
Nó được làm công phu để chi tiết, nó được đặc trưng bởi một mạnh mẽ đặt ra rằng dường như di chuyển bất cứ lúc nào.

Phân loại: ngựa-Eye Horse Family
Tên: Equus caballus
Tên tiếng Anh: Morgan

Morgan là ai?
Nó đã được lai tạo tại Hoa Kỳ, Canada, Vương Quốc Anh, vv
Morgan là một giống chó hiếm để nuôi một con ngựa duy nhất gọi là Justin Morgan.
Con số này là nhỏ gọn, và được biết đến với người đứng đầu với các bài viết và một bước nhanh chóng.
Nó hoạt động trong các cuộc thi khác nhau, và nó kết hợp vẻ đẹp và sang trọng.
Nó có một con số vững chắc và một nhiệt rất nhẹ nhàng.
Về gói
Gởi đi nước ngoài