Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Thực sự kính

Safari

¥880
kích thước cm: 7.75 L x 4,75 W
sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng. Bạn.

Phân loại:các passerines Quạ
tên khoa học:Tinh corax
tiếng anh thông Thường Raven

Quạ đang?
Á âu châu lục trên lục địa Bắc Mỹ, để sống.
Đẹp bóng lông đen với Hawk và Falcon tôi làm chuyến bay của lão luyện,trong mùa sinh sản và bay qua không làm như vậy.
Raven não là một con tinh tinh so với một rất nhỏ, nhưng thông minh so với những loài chim thông minh.

#Con quạ #hiển thị #trang trí #động vật #hình #cửa hàng #búp bê
Về gói
Gởi đi nước ngoài