Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

WW ngựa vằn

Safari

¥2,970

của chúng tôi

Kích thước cm: 25,5 L x 7 W x 15 H
Giới thiệu về sản phẩm Từ 3 tuổi trở lên
Safari. Ltd.
Thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy gần gũi với động vật trong khi chơi.
Nó được làm công phu để chi tiết, nó được đặc trưng bởi một mạnh mẽ đặt ra rằng dường như di chuyển bất cứ lúc nào.

Phân loại: ngựa-Eye Horse Family
Tên: Equus
Tên tiếng Anh: Zebra

Ngựa vằn là gì?
Nó là một người bạn đồng hành của Donkey nếu bất cứ điều gì, và khóc và vóc dáng là gần con lừa, quá.
Động vật đậm và mạnh mẽ khác đôi khi đánh bại sư tử với đá.
Người ta tin rằng đó là một mô hình để tồn tại trong xavan của người yếu và mạnh mẽ.
Trong Savannah, bạn thường xuyên hành động với nu, và các hướng dẫn được dẫn bởi Nou, và bạn có thể biến thành một Nou nhút nhát và giúp bạn vượt qua sông.

#シマウマ #ディスプレイ #デコレーション #インテリア #動物 #フィギュア #店舗 #人形
Về gói
Gởi đi nước ngoài