Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Bách khoa toàn thư về kimono

高橋書店

¥900
kích thước Số trang: 160
Định dạng: định dạng 46
Về sản phẩm Phiên bản thứ hai được chờ đợi từ lâu để đáp lại tiếng nói "Tôi muốn đọc thêm!"

Tác giả: Tadaaki Imaizumi (Người giám sát)
Sđd: 980-4-471-10368-2

Sự thật về những sinh vật "mập mạp" khiến bạn bật cười
Có nhiều sinh vật có khả năng tuyệt vời trên thế giới, nhưng mặt khác, có một số phần kỳ quặc mà bạn không thể không tự hỏi, "Tại sao điều đó xảy ra?!" Trong cuốn sách này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn những sinh vật đáng yêu đang làm việc chăm chỉ, nhưng bằng cách nào đó ...
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.