Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Sói Tatgarmi

Safari

¥1,210
MÃ: 100367

của chúng tôi

Cỡ W.4 x D10.2 x H8.6cm
Thu nhập Các đối tượng đã hơn sáu tuổi.
H12298;Safari.LtH122999;
Các nhánh cây Mỹ chứa ý tưởng trải nghiệm động vật trong khi chơi đùa.
Ngay cả chi tiết cũng rất nhạy cảm, và tư thế cưỡng bức là đặc trưng của nó.

Mặc dù nó rất giống con sói, nhưng thực ra nó rất gần với con cáo.
Bởi vì lông mày đen ngay trên vai, nó có tên là rùa rừng.

Về gói
Gởi đi nước ngoài