Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Mini, Lesser Panda.

Safari

¥110
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
kích thước cm: 20.96L x 17.78 W x 2.92 H

Độ tuổi mục tiêu, năm tuổi trở lên.
Hãy cẩn thận không bỏ lỡ con của bạn bởi vì nó rất nhỏ
Có những trường hợp bạn thay đổi nội dung, thông số kỹ thuật và xử lý sản phẩm mà không cần thông báo.
Hình ảnh hàng hoá có thể khác với màu sắc thực tế.


Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.