Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Fenneck nhỏ

Safari

¥121
Kích thước cm: 20,96 L x 17,78 W x 2,92 H

Từ 5 tuổi trở lên
Bởi vì nó là một điều rất nhỏ, hãy cẩn thận không nuốt nó bởi đứa trẻ do nhầm lẫn.
※ Có một trường hợp thay đổi nội dung, thông số kỹ thuật, xử lý sản phẩm mà không cần thông báo.
※ Hình ảnh của sản phẩm có trường hợp khác với màu thực tế.


Về gói
Gởi đi nước ngoài