Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Scorpion II

Safari

¥1,300

của chúng tôi

kích thước cm: 18.67 L x 8.76 W, x 3.94 H
sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Phân loại:bọ Cạp-mắt
tên khoa học:Scorpiones
tên tiếng anh:các Scorpion

Scorpion là gì?
頭胸部 và bụng và nó không nên có. Bụng phía trước bụng, và cái bụng phần trong bụng phần trong đuôi, và uốn và kéo dài có thể. Mũi của 尾節 là một chút sưng và quanh co ngòi có.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.