Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

kaiman

Safari

¥715 thường xuyên, giá ¥1,430

của chúng tôi

kích thước cm: 12L x 5.5 W x 4 H
về hàng hoá tuổi tác trên ba năm
Safari.Ltd.
Các thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy quen thuộc với động vật trong khi chơi.
Nó được đặc trưng bởi một hiên nhà mạnh mẽ được tạo thành từ chi tiết và có thể di chuyển ngay cả bây giờ.

Phân loại: Gia đình cá sấu
Tên khoa học: Caimaninae
Tên tiếng Anh: Caiman

Còn Kaiman thì sao?
Nó là một con cá sấu trong gia đình cá sấu cá sấu; cùng với cá sấu phân họ, nó là một trong những dòng dõi chính của gia đình cá sấu, họ Cayman, sống ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Tương đối nhỏ, hầu hết các loài chỉ phát triển đến chiều dài cơ thể vài m.
Đó là nước ngọt và đàn chiên đến sông, săn mồi cá, chim nước và thực vật; tương đối ngoại đạo; và phân bố ở Trung và Nam Mỹ nhiệt đới.
Về gói
Gởi đi nước ngoài