Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Cá chình nhỏ

Safari

¥100
Nguyên liệu thô Vật liệu chính: TPR (nhựa thông)
Quốc gia sản xuất: Trung Quốc
Cỡ Cơ thể chính: khoảng 2-2.5cm
Thu nhập Để thể hiện cảm giác ba chiều, màu xanh đen và màu vàng được dùng.

Đối tượng hơn năm tuổi
Bởi vì nó rất nhỏ, xin hãy cẩn thận đừng để cho trẻ em ăn nhầm.
Vật chứa và đặc điểm của hàng hóa có thể được thay đổi mà không báo trước.
Hình ảnh của nó có thể khác với màu thật.


Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.