Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Mực nhỏ

Safari

¥121
Nguyên liệu thô Vật liệu chính: TPR (nhựa thông)
Quốc gia sản xuất: Trung Quốc
Cỡ Cơ thể chính: khoảng 2-2.5cm
Thu nhập Toàn bộ cơ thể màu hồng trong mờ, và phần cơ thể có hình dạng cung nước vàng.

Đối tượng hơn năm tuổi
Bởi vì nó rất nhỏ, xin hãy cẩn thận đừng để cho trẻ em ăn nhầm.
Vật chứa và đặc điểm của hàng hóa có thể được thay đổi mà không báo trước.
Hình ảnh của nó có thể khác với màu thật.


Về gói
Gởi đi nước ngoài