Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

CHIỀU mai・một kích

Safari

¥1,900
thước cm: 13.3 L x 3.3 W, x 8.5 H
về các sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Cuối kỷ Phấn trắng là một con chim 3. 5m của Tạp khủng long.
Tấn công và đà điểu của giữa như một con số.

Brisbane・điện vấn
chiều dài khoảng 3. 5 mét,giống như một con chim mà không có một cái mỏ và lông vũ, với đầu và đang tăng. Lâu cứng đuôi với một tay, đó là một nét chìa khóa móng tay. "Bắn"nổi tiếng của khủng long tấn công và đà điểu giữa của một con số như thế. Kỷ phấn trắng sống, và cây và động vật nhỏ, ăn nó.
Brisbane・một kết thúc, trứng trộm gọi là Khủng long tòa nhà-câu đố, đá quý, ông chủ câu đố, trò chơi của các đồng,tìm thấy ở Bắc Mỹ, với hầu hết các loài. Này, loài khủng long với gần như hoàn toàn hóa thạch này đã được phục hồi lần đầu tiên...... tuyệt vời.


Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.