Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

W Tyrannosaurus(lông)

Safari

¥3,630
kích thước W30.3×D11×H13.5cm
về sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Về 6,850 triệu - về 6,550 triệu năm trước lục địa Bắc Mỹ, sống và khủng long ăn thịt. Các lớn khủng long của các chi 1 trong.

Một Tyrannosaurus được? Mạnh nhất của khủng long Tyrannosaurus từ kỷ Phấn trắng của Bắc Mỹ, sống ở lớn khủng long ăn thịt. Aka T-Rex gọi là Rex là tiếng Latin cho Vua và ý nghĩa. Tổng chiều dài 13 mét, 3 tầng xây dựng tương đương. Lớn và bàn tay nhỏ, sự cân bằng của cơ thể để giữ trên tay là một thoái hóa nghĩ.

#Tyrannosaurus #T-Rex #Rex #khủng long #trang trí nội thất #động vật #bức tượng nhỏ #cửa hàng #rối
Về gói
Gởi đi nước ngoài