Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Một người bạn đồng hành đã tham gia loạt Fluffy!

ふわふわシリーズに仲間が加わりました!
Shirou Miushi là mới đối với loạt đồ chơi nhồi bông phổ biến! Và phiên bản mini của loạt frog fluffy mới xuất hiện trong 5 màu!