Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Những người bạn mới như Biển sâu, Panda ít hơn, Littlebird, với sự xuất hiện mới 100 + 1!

100+1に深海、レッサーパンダ、LittleBirdなど新しい仲間が新登場!
Wooper-looper và sinh vật biển sâu có nhiều yêu cầu trong loạt 100 + 1 là mới xuất hiện! Những chú chim nhỏ đầy màu sắc cũng được thêm vào, và Panda II dễ thương và tái sinh cũng là một tốt.