Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Sản phẩm mới xuất hiện trong microbus khổng lồ!

ジャイアントマイクロブスに新商品が登場!
Microbus khổng lồ của Mỹ là một loạt biến dạng với các vi sinh vật và tế bào, vv!
Lần này, người dân Nhật Bản đã nhận được các chất quen thuộc, vi khuẩn, vi sinh vật, v.v. từ chúng tôi và đã được thương mại hóa.