Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Sê-ri Patchin, những người bạn biển của biển mới xuất hiện!

パッチンシリーズ、海の仲間が新登場!
Nó là một chiếc vòng tay bao bọc và cuộn với cổ tay và cánh tay.
Theo dòng Pachin khủng long nổi tiếng, những người bạn biển đã đến!