Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Các con rối hiện đã có trong loạt 100 + 1!

100+1シリーズにパペットが新登場!
Nó đã trở thành một con rối cho phép bạn cử động tay và đầu trong khi vẫn giữ được hương vị chân thực và dễ thương chỉ có trong loạt phim 100 + 1. Bạn có thể tái tạo các cử chỉ dễ thương và chuyển động giống như động vật. Tuyệt vời cho thú nhồi bông!