Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Gyogyo! Giới thiệu sổ ghi chú của Sakana-kun! !!

ギョギョ!さかなクンのメモ帳が新登場!!
Giới thiệu sổ tay 3D với các hình minh họa do Sakana-kun vẽ! Các dòng kẻ được cai trị giúp bạn dễ dàng sử dụng, và hình ảnh minh họa dễ thương trên trang bìa sẽ giúp bạn chữa lành ngay cả khi làm việc hay học tập!