Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Sakana Kun sang thứ hai viên đạn đã xuất hiện!

さかなクンぬいぐるみ第2弾登場!

Chúng tôi sẽ phát hành viên đạn thứ hai để thú nhồi bông sản xuất bởi Sakana Kun!!

Thời gian này, ngoài ba loài của loài nhện, pilaruk, cải ngựa, đã được phổ biến với viên đạn đầu tiên cá ngừ, cá bơn trở thành một linh mới xuất hiện!Nó được hoàn thành trong một con vật mà không có khác!

Ngày phát hành
Nó được lên kế hoạch để được phát hành vào giữa năm 2020 và 12 tháng sau.