Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

100 + 1 loạt "Delicious cá" mới xuất hiện!

100+1シリーズ「美味しい魚」新登場!
100+1"Delicious Fish" đã được thêm vào bộ truyện!Cá quen thuộc tại bàn9Các loại trở thành một con vật nhồi bông dễ thương và mới được phát hành!Và mô hình sống động mà bắt các tính năng,Các biểu hiện từ phía trước là kết thúc rất dễ thương!