Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Giới thiệu loạt phim mới, nhân vật mới "Hashibiroko" đã có mặt!

新シリーズのご案内 フィギュア「ハシビロコウ」新登場!

Đó là một loạt các động vật phổ biến ở Nhật Bản chứa đầy "cảm xúc" độc nhất của người Nhật Bản.
Sản phẩm đầu tiên trong sê-ri là chú chim rất nổi tiếng, Shobill Kou! Các cánh chi tiết và các tính năng mạnh mẽ được sao chép.